Literatura
  Povinná literatura ke studiu trestního práva hmotného:
 1. Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné : Obecná část. Zvláštní část. 6. vyd. Praha: Leges, 2017
 2. Šámal, P., a kol. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016
 3. Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, Lukáš, a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017
  Doporučená literatura ke studiu trestního práva hmotného
 1. Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. 6. vydání. Praha: Leges, 2017
 2. Jelínek, J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. doplněné vydání. Praha: Leges, 2016
 3. Gřivna, T., Vokoun, R., Novotný, O., a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017
 4. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. a II. díl. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012
 5. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011
 6. Říha, J. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012
 7. Dolenský, A. Příručka ke studiu trestního práva: obecná část - trestní zákon a trestný čin. Praha: PAČR, 1998
 8. Solnař, V., Fenyk, J., Císařová, D., Vanduchová, M. Systém českého trestního práva. Praha: Novatrix, 2009
 9. Solnař, V. Systém československého trestního práva. Základy trestní odpovědnosti. Praha: Academia, 1972
 10. Solnař, V. Systém československého trestního práva. Tresty a ochranná opatření. Praha: Academia, 1979
 11. Kratochvíl, V., a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012
 12. Šámal, P., Dědič, J., Gřivna, T., Púry, F., Říha, J. Trestní odpovědnost právnických osob. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018
  Povinná literatura ke studiu trestního práva procesního:
 1. Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: Leges, 2018
 2. Fenyk, J., Císařová, D., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019
 3. Gřivna, T., Vokoun, R., Bohuslav, Lukáš, a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017
  Doporučená literatura ke studiu trestního práva procesního
 1. Šámal, P., Musil, J., Kuchta, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013
 2. Jelínek, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád. Poznámkové vydání s judikaturou. 7. vydání. Praha: Leges, 2017
 3. Jelínek, J. Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením. 6. vydání. Praha: Leges, 2016
 4. Jelínek, J., Herczeg, J. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 2013
 5. Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vyd. Praha: Leges, 2014
 6. Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 4. vyd. Praha: Leges, 2018
 7. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. - III. díl. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013
 8. Šámal, P., Válková, H., Sotolář, A., Hrušáková, M., Šámalová, M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011
 9. Gřivna, T., Vokoun, R., Novotný, O., a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017  Vybraná literatura ke studiu zahraničního trestního práva hmotného - obecná část:
 1. Německo:
  1. Wessels, J., Beulke, W. Strafrecht. Allgemeiner Teil. 41. Auflage. Heidelberg: C.F.Müller, 2011
  2. Kühl, K. Strafrecht. Allgemeiner Teil. 6. Auflage. München: Vahlen, 2008
 2. Rakousko:
  1. Kienapfel, D., Höpfel, F. Grundriss de Strafrechts. Allgemeiner Teil. 12. Aufl. Wien: Manz, 2007
  2. Seiler, S. Strafrecht. Allgemeiner Teil I. 2. Aufl. Wien: facultas.wuv, 2011
  3. Triffterer, O. Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil. 2. Auflage. Wien, New York: Springer, 1994
  4. Fuchs, H. Österreichisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I. Wien: Springer, 1995
 3. Švýcarsko:
  1. Seelmann, K. Strafrecht. Allgemeiner Teil. 4. Auflage. Basel: Helbing, 2009
  2. Stratenwerth, G. Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I: Die Straftat. 2. Auflage. Bern: Stämpfli, 1996
  3. Trechsel, S., Noll, P. Schweizerisches Strafrecht. Allgemeiner Teil I., Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit. 4. Auflage. Zürich: Schulthess, 1994
 4. Polsko:
  1. Gardocki, L. Prawo karne. 14. wydanie. Warszawa: C.H.Beck, 2008
  2. Marek, A. Prawo karne. 8. wydanie. Warszawa: C.H.Beck, 2007
 5. Slovensko:
  1. Baláž, P. Trestné právo hmotné. Zv.1. Všeobecná a osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2001


NAVRCHOLU.cz